Η εταιρία μας

Κύριος στόχος μας αποτελεί η καθολική εξυπηρέτηση των πελατών μας ιδιαίτερα μετά την πώληση με παροχή εξειδικευμένων λύσεων και πλήρη τεχνική κάλυψη στο χώρο τους. Η γνώση του χώρου, η μεγάλη πείρα που έχουμε πλέον στο αντικείμενο, σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής εξοπλισμού, μας εξασφαλίζουν ως τους πλέον αξιόπιστους παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής. Η δομή και ο σχεδιασμός της εταιρείας έχουν ως κατεύθυνση την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη μηχανογράφηση επιχειρήσεων έχοντας τμήμα Software και Hardware στελεχωμένα με επαρκή και κατάλληλο προσωπικό με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα τους.   Η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλες   εταιρείες πληροφορικής προωθώντας και υποστηρίζοντας στην αγορά επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα πληροφορικής. 

H Excelysis ως πιστοποιημένο κεντρο της Unisoft (UNISOFT BUSINESS CENTER) στα Δωδεκάνησα μπορεί να υποστηρίξει μηχανογραφικά με υπευθυνότητα οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους.

Πελάτες μας είναι μικρομεσαίες  εμπορικές επιχειρήσεις με λίγες θέσεις εργασίας αλλά και μεγάλες μεγάλες επιχειρήσεις με πολλές δεκάδες εργαζομένους, ξενοδοχεία, τράπεζες, λογιστικά γραφεία, καφε, μπαρ,εστιατόρια.