Εγκατάσταση δικτύων

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, προτείνουμε και αναπτύσσουμε επαγγελματικές λύσεις δικτύωσης. Υλοποιούμε ενσύρματους και ασύρματους τρόπους δικτύωσης των υπολογιστών και των περιφερειακών σας, εγκαθιστούμε και συντηρούμε έναν ή περισσότερους κεντρικούς εξυπηρετητές server, παρέχουμε δυνατότητες τοπικής διακίνησης αρχείων μέσω FTP ή άλλων πρωτοκόλλων, ενώ παρέχουμε και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο κεντρικό δίκτυο της επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διασύνδεση της εταιρείας σας με το διαδίκτυο μέσω της κατάλληλης ευρυζωνικής πρόσβασης ADSL. Για όλα τα παραπάνω παρέχουμε πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοσή τους προς χρήση. Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες αναβάθμισης και συντήρησης των υπαρχόντων δικτύων και του εξοπλισμού σας.