Atlantis ERP Entry

Atlantis ERP Entry I

 

Το πληρέστερο ERP για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ανάγκες ακόμη και των πιο μικρών σύγχρονων επιχειρήσεων απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Το πληροφοριακό σύστημα Atlantis Entry I ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης. Επεξεργάζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή τους.

Το Atlantis Entry I  αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο και βοηθά στη λήψη σωστών αποφάσεων καθώς και στην εκτέλεσή τους

Το Atlantis Entry I είναι το πληρέστερο πρόγραμμα στην κατηγορία του και περιλαμβάνει:
Αποθήκη, Πελάτες – Χρεώστες, Πωλήσεις – Παραγγελιοληψία, Τιμολογιακές Πολιτικές, Εντατική Λιανική, Touch Screen, Παροχή Υπηρεσιών, Προμηθευτές – Πιστωτές, Αγορές – Παραγγελιοδοσία, Τράπεζες – Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Ειδικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις – Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πωλητές – Εισπράκτορες, Χρώμα – Μέγεθος, Μαζικοί & Επιλεκτικοί Μετασχηματισμοί Παραστατικών, Γραφικές Φόρμες Εκτύπωσης Παραστατικών, Εναλλακτικοί Κωδικοί, Ξένα Νομίσματα, Group Sets, Οικονομικές & Στατιστικές Εκτυπώσεις

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Atlantis Entry I
  • Διαθέτει πρωτοποριακό, ομοιογενές και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας, που εστιάζει στην λειτουργικότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών.
  • Ενσωματώνει εργονομικό σχεδιασμό οθόνων, δενδροειδείς δομές οργάνωσης, έξυπνα εργαλεία καθοδήγησης καθώς και Live επικοινωνία εφαρμογής – χρήστη.
  • Χρησιμοποιεί τυποποιημένα μοντέλα βέλτιστης παραμετροποίησης που σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης επιτρέπουν τη προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.
  • Καλύπτει όλες τις οικονομικές & οργανωτικές ανάγκες της σύγχρονης μικρής και μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης.
  • Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη μέσω πρωτοποριακών υπηρεσιών (e-Services, Live update), καθώς και έναν σύγχρονο οδηγό βοήθειας.
  • Αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς μαζί με την επιχείρησή σας.
  • Αποτυπώνει τις πληροφορίες που συλλέγονται, με όλους τους σύγχρονους τρόπους εκτύπωσης (MS Excel, MS Word, PDF, κλπ).
  • Περιέχει, όλα τα στοιχεία που θα αναπτύξουν την επιχείρηση σε μικρό χρονικό διάστημα.
  • Υποστηρίζεται από ομάδες πλήρως καταρτισμένων συμβούλων μηχανογράφησης και από το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών της Ελλάδας

 

 

Atlantis ERP Entry II

 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μέχρι τώρα η μηχανογράφηση απαιτούσε πολύμηνη προετοιμασία και εκπαίδευση.

Τώρα το σύστημα οργάνωσης του Atlantis Entry II σας οδηγεί στα βήματα που πρέπει να κάνετε για να οργανώσετε σωστά και γρήγορα μια ολοκληρωμένη μηχανογράφηση στην επιχείρησή σας.

Το Atlantis Entry II είναι το πλήρες εμπορικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης σας.

Χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας και χαρακτηρίζεται από επαναστατικές προδιαγραφές που θα σας ενθουσιάσουν.

 

Atlantis ERP Entry III

 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται στην εμπειρία προηγούμενης πρακτικής και επιβάλλεται να απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Η οικογένεια εφαρμογών Atlantis Entry ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων και ομίλων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητά τους.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα Atlantis Entry III ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης και καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα

Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία R.O.A.D.S., το Atlantis Entry III είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.

Η πρωτοποριακή δομή της διεπιφάνειας χρήσης και των menu, η δυνατότητα σύνθεσης γραμμών εργαλείων (toolbar), ορισμένων από τον χρήστη, καθώς και οι δενδροειδείς δομές οργάνωσης των υποσυστημάτων (tree structures), αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

Συνδέεται και συνεργάζεται ομαλά με όλα τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (περιφερειακές εφαρμογές και συστήματα δημιουργίας δεδομένων – ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode κλπ). Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απ’ ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office.

Ενσωματώνει αυτόματη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (data migration) από το Κεφάλαιο, καθιστώντας δυνατή την αδιάλειπτη λειτουργία της μηχανογράφησης, χωρίς την ανάγκη σπατάλης πολύτιμων επιχειρησιακών πόρων.

Το Atlantis Entry III αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Οι διαδικασίες προσθήκης επιπλέον ενοτήτων, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο Atlantis ΙΙ ERP χωρίς την όποια ανάγκη για data migration, επιτρέπουν την παράλληλη εξέλιξη του μηχανογραφικού σας συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.